Skatteregler for gaver 

Svært mange er ikke klar over at de ansatte må skatte av gaver over en viss størrelse, så vi har laget en oversikt over hvor de ulike grensene som utløser skatt går.

Fra og med inntekståret 2021 gis arbeidsgiver anledning til å gi de ansatte gaver på inntil kr 5.000, - uten at det trenger å være noen spesiell anledning. Denne er hevet fra kr 2.000, - fra tidligere år.

Tidligere var det et krav om gaven måtte gis som en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret er også opphevet fra inntektsåret 2021. Beløpsgrensen på kr 5.000, - gjelder samlet for gaver fra både arbeidsgiver og tredjeparter. Dersom man velger å gi gratis telefon og internett til de ansatte kan dette beløpet trekkes fra gavebeløpet og resterende beløp kan benyttes til øvrige gaver.

Skattereglene har i tillegg til regler om skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med de andre gavereglene:

Kr 8.000 - Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år

Kr 4.000 - Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25

Kr 4.000 - Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter minst ti år etter fylte 50 år og deretter hvert tiende år.Oppmerksomhetsgaver av såkalt bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt eller vinflaske mv, innenfor et vanlig prisnivå, anses ikke som skattepliktig for mottaker. Det er ikke satt noen spesiell beløpsgrense utover at gavens verdi må være ?bagatellmessig?.